TERMENI și CONDIȚII

Folosirea, incluzând vizitarea şi cumpărarea produselor de pe site-ul ioanabragaru.com, implică acceptarea termenilor şi condiţiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.

SCOPUL

Termenii şi condiţiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii oferite de către Irisfit SRL prin intermediul magazinului său virtual ioanabragaru.com către Cumpărător

 • Site / Domeniu: toate informaţiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate
 • Conţinut: conţinutul site-ului precum şi orice e-mail, orice informaţie trimisă utilizatorilor/clienţilor săi de către Irisfit SRL prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil
 • Cumpărător / Client: persoană fizică, persoană juridică care emite o Comandă
 • Consumator: în sensul legii consumatorii sunt doar PERSOANELE FIZICE
 • Utilizator: persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obţine acces la site, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.)
 • Vânzător: Irisfit SRL, având sediul social în Timișoara, județul Timiș, Str. Zimbrului, nr. 11, ROMÂNIA, număr registru comertului J35/2185/2012, CUI 30642991
 • Serviciu de comerţ on-line: serviciul de comerţ electronic desfăşurat de Irisfit SRL exclusiv pe porţiunile publice disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilităţii Utilizatorului să contracteze produse folosind mijloace electronice
 • Cont: ansamblul format dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permit unui singur Utilizator accesul privind lansarea unei comenzi on-line și accesul la secțiunea de membru
 • Bunuri şi Servicii: Bunul – orice produs comercializat de Vânzător; Serviciu – serviciul de instalare, mentenanţă sau service
 • Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze produsele pe care le comercializează şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste produse şi să facă plata acestora
 • Contract: o Comandă confirmată de către Vânzător
 • Livrare: Se realizează prin oferirea accesului virtual la materialele premium de pe ioanabragaru.com către destinatar (Cumpărător) sau prin oferirea consultantei fitness către destinatar (Cumparator)
 • Drepturi de proprietate intelectuală: Irisfit SRL este deţinătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, drepturi de autor şi drepturi de proprietate industrială asupra SITE-ului, cu caracter enunţiativ, dar nu limitativ, drepturile asupra bazei de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus, asupra designului, conţinutului acestuia, etc. Cumpărătorul are obligaţia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală prevăzute de legislaţia în vigoare şi deţinute cu titlu de proprietate de către Irisfit SRL

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice pe site-ul ionabragaru.com, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanţei

 • Comanda (împreună cu menţiunile clare asupra datelor de facturare) şi condiţiile sale specifice
 • Specificaţiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 • Termenii şi condiţiile generale de vânzare
 • Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire şi din partea acestuia din urmă. Comanda neconfirmată de către Vânzător nu are valoare de contract.

VALABILITATE

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Irisfit SRL. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail).

 

PREŢ – MODALITĂŢI DE PLATĂ

Preţurile sunt prezentate in magazinul online ioanabragaru.com.

MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plată online, cu cardul. Această metodă de plată presupune achitarea contravalorii produselor digitale şi serviciilor comandate din magazinul ioanabragaru.com, cu cardul bancar prin intermediul unei platforme de plată online, direct din magazinul ioanabragaru.com. Tranzacțiile se realizează prin intermediul euPlatesc, în condiții de maximă siguranță. Irisfit SRL nu solicită și nu stochează detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

LIVRAREA PRODUSELOR

TERMENE DE LIVRARE

În condiţii normale termenul de livrare al produselor virtuale cumpărate prin intermediul magazinului online ioanabragaru.com, se încadrează între 10 minute şi 10 zile lucrătoare din momentul preluării comenzii.

Dacă Irisfit SRL nu-și mai poate îndeplini termenele de livrare, este obligat să returneze întreaga sumă în maxim 3 zile lucrătoare în contul bancar din care aceasta a fost ordonată. Excepţie face cazul în care s-a hotărât prelungirea termenului de livrare, de comun acord cu clientul, acord ce va fi comunicat prin fax sau e-mail.

CONDIŢIILE PRODUSELOR

Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc, singura derogare reprezantand obligaţia ioanabragaru.com de a acorda clienţilor săi dreptul de denunţare unilaterală a contractului conform legislaţiei în vigoare.

RETURNAREA PRODUSELOR

Conform Ordonanţei de Urgenţă Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Înainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a fi nevoit să-şi justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) şi art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând din ziua în care dumneavoastră sau o parte terţă, indicată de către dumneavoastră, intră în posesia accesului către produsul virtual
 • Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul, Irisfit SRL (ioanabragaru.com), cu privire la decizia lui de a se retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin e-mail. Sunt valabile doar cererile scrise
 • Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimită comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere
 • Vânzătorul va rambursa contravaloarea produsului în maxim 14 (patrusprezece) zile de la data informării Irisfit SRL de către Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract
 • Returnarea contravalorii produsului se va face folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită de Consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată
 • În cazul în care la achiziţie s-a folosit un cupon cadou, returnarea contravalorii produselor va fi efectuată prin scăderea valorii cuponului
 • Irisfit SRL va putea amâna returnarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat, în cazul în care Irisfit SRL nu s-a oferit să recupereze el însuşi produsul (se va lua data cea mai recentă)
 • Irisfit SRL îşi rezervă dreptul să solicite despăgubiri în cazul în care denunţarea unilaterală este efectuată doar în scopul prejudicierii Irisfit SRL
DISPONIBILITATEA PRODUSELOR

Oferta noastră cu privire la produse şi preţul acestora este valabilă atâta vreme cât este afişată pe site-ul ioanabragaru.com.

DREPTURI DE AUTOR

Conţinutul site-ului ioanabragaru.com (text, grafică/design, logo, iconuri, imagini) şi bazele de date accesibile prin intermediul său sunt proprietatea Irisfit SRL şi cad sub incidenţa dreptului de autor prevăzut de legea romană. Dreptul de autor pentru siglele şi sloganele partenerilor şi colaboratorilor noştri, le aparţin acestora, şi sunt reproduse cu acordul lor. De asemenea, aceştia sunt responsabili cu privire la imaginile, descrierile şi detaliile tehnice ale produselor furnizate.


 

CONFIDENȚIALITATE – PUBLICITATE

Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi, nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la Comanda lansată, fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

Irisfit SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic sau telefonic. Aceste informaţii vor putea fi folosite de către Vânzător pentru a trimite Cumpărătorului/Utlizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoţii, etc. numai cu acordul prealabil al acestuia.

Irisfit SRL se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Informaţiile furnizate către Irisfit SRL sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, reclamă, marketing şi publicitate, trimiterea de mesaje personalului, abonarea la newsletter, etc), conform legilor în vigoare. Irisfit SRL nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi, nu încurajează spam-ul şi nu face publice datele furnizate de clienţii săi fără acordul explicit al acestora.

În temeiul Legii 677/2001 beneficiaţi de următoarele drepturi

 • Dreptul de acces (dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta)
 • Dreptul de intervenţie (dreptul de a obţine de la operator rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a anumitor date incomplete sau inexacte)
 • Dreptul de opoziţie (dreptul de a vă opune în orice moment, fără nici o justificare, la prelucrarea datelor cu caracter personal)
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (dreptul de a cere şi de a obţine: retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa dvs. ori reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinia dumneavoastră, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii dumneavoastră, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul dumneavoastră ori alte asemenea aspecte)
 • Exercitarea acestor drepturi presupune depunerea unei cereri adresată operatorului ce trebuie întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În termen de 15 zile de la data primirii cererii, operatorul va comunica informaţiile solicitate / măsurile luate
 • Dreptul de a se adresa justiţiei (Instanţă competenţa este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru)
 • Colectarea datelor cu caracter personal presupune, în mod obligatoriu, furnizarea acestora de către persoanele vizate (Utilizator, Cumpărător). Dacă aceste date nu vor fi furnizate, operatorul va considera acest lucru drept un refuz al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele respective şi, implicit de a i se presta serviciul (onorarea unei comenzi) solicitat operatorului
 • Irisfit SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei Utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale

SCHIMBĂRI ALE SITE-ULUI

Informaţiile prezentate pe site-ul ioanabragaru.com au caracter informativ şi pot fi modificate de către Irisfit SRL, fără o anunţare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spaţiu şi coerentă structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă Irisfit SRL face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat.

Fotografiile afişate au caracter orientativ. Specificaţiile tehnice sunt informative; ele pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă şi nu constituie obligativitate contractuală; aceleaşi condiţii se aplică şi preţului produsului.

Irisfit SRL îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment secţiuni ale conţinutului său. De asemenea, Irisfit SRL îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut.

FORŢA MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

LEGEA GUVERNANTĂ

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentele Termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea romană în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluţionat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluţionare în faţă unui arbitru. În condiţiile în care părţile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competenţa va reveni instanţelor judecătoreşti româneşti.

DISPOZIŢII FINALE

Irisfit SRL îşi rezervă dreptul să schimbe termenii şi condiţiile fără îndeplinirea unor alte formalităţi. Atunci când aceşti termeni se vor modifica, Irisfit SRL vă va notifica prin intermediul e-mail-ului sau printr-un mesaj în contul dumneavoastră de Utilizator al ioanabragaru.com şi prin publicarea în prima pagină a site-ului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document.

Accesul în site şi folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afişării link-ului privind schimbările pe prima pagină a siteului implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni. De asemenea, cumpărarea de produse şi/sau servicii puse la dispoziţie de ioanabragaru.com care fac obiectul unor termeni suplimentari, vă vor fi aduşi la cunostiinta în cazul fiecărui astfel de serviciu, putând fi accesaţi înainte de folosirea serviciului sau de finalizarea comenzii.